Bojanowski i Wyrwał o zawodzie korespondenta wojennego