Kabaret Hrabi na Pol’and’Rock Festival - Państwo się pośmieją!