Pol’and’Rock Festival 2018 - druga pozytywna opinia

Fot. Michał Kwaśniewski

Pol’and’Rock Festival 2018 - druga pozytywna opinia

Opublikowany

Do Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wpłynęła druga pozytywna opinia dotycząca bezpieczeństwa na organizowanym przez WOŚP Festiwalu Pol’and’Rock 2018. Wystosował ją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim.

Przesłany dokument mówi nie tylko o zapewnieniu wymagań higieniczno-sanitarnych dla uczestników imprez masowych, ale również dla osób przebywających na całym terenie i zapleczu Pol’and’Rock – na polu namiotowym, w strefach sponsorskich, w strefie gastronomicznej czy korzystających pomocy zabezpieczenia medycznego.

W wielostronicowym uzasadnieniu dużą ilość uwagi poświęcono zapewnieniu czystości na terenie Festiwalu. Jest to docenienie planów realizacji w czasie tegorocznej edycji wydarzania akcji "Zaraz Będzie Czysto". W jej efekcie po raz pierwszy na całym terenie Festiwalu powstanie aż 35 punktów zrzutu i segregacji odpadów, a ponadto cały obszar objęty będzie działaniami edukacyjnymi i uświadamiającymi.

Bardzo liczymy na uczestników Pol’and’Rock Festival. Wśród uczestników rozdysponujemy kilkadziesiąt tysięcy worków na śmieci i zorganizujemy punkty, do których będzie łatwy dostęp i gdzie będzie można odnosić śmieci. Po terenie Pol’and’Rocku będzie poruszał się także specjalny pojazd, który będzie informować o możliwości składowania odpadów. A te będą w czasie imprezy na bieżąco wywożone, sortowane i poddawane recyklingowi w maksymalnym stopniu. Hasło „eko-festiwal” w odniesieniu do naszego Pol’and’Rocka jest jak najbardziej aktualne.

Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP i twórca Pol'and'Rock Festival

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na mocy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zwróciła się do najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, takich jak szpital będący lokalnym dysponentem zespołów ratownictwa medycznego, straż pożarna, policja, czy inspektorat sanitarny, z prośbą o wydanie opinii na temat przygotowanego planu zabezpieczenia imprez. Opinie te są niezbędne do uzyskania zgody na przeprowadzenie imprez.

Pierwsza pozytywna opinia dotyczyła zabezpieczenia medycznego. Dziś Fundacja otrzymała drugą, mówiącą o zabezpieczeniu sanitarnym wydarzenia.

Bezpieczeństwo uczestników Festiwalu to dla nas absolutnie najważniejszy element prac przygotowawczych do imprezy. A także największa pozycja w budżecie. Plan zabezpieczenia to tak naprawdę bardzo obszerny dokument, który zawiera sumę 23 lat doświadczeń w organizacji Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Wielokrotnie w ciągu tych lat słyszeliśmy i czytaliśmy, że jest to również „najbezpieczniejszy festiwal”, co jest dla nas docenieniem wszystkich starań w przygotowaniu imprezy. Teraz czekamy na pozostałe opinie i mamy nadzieję, że tym razem nikt, kto nie zna tego Festiwalu, nie narzuci konieczności nadania statusu imprez o podwyższonym ryzyku. Pod dwuletnich doświadczeniach wiemy, że byłoby to oderwaniem od rzeczywistości. 

Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Festiwalu Pol’and’Rock

Fot. Łukasz Widziszowski

Fot. Łukasz Widziszowski

Kopiuj tekst

Udostępnij