Spowiedź Emigranta, czyli muzyczny Stand-up Czesława Mozila